Концепція навчання

Стратегія розвитку освітньо-виховної системи ДНЗ

Метою програми розвитку освітньо-виховної системи ДНЗ є:

-підвищення рівня якості дошкільної освіти дітей, шляхом використання інноваційних педагогічних технологій;

-вдосконалення механізмів управління дошкільним навчальним закладом;

-забезпечення особистісного розвитку дитини на основі навчання та виховання;

-оптимізація роботи з батьками

Перспективні стратегічні завдання:

-Формування позитивного іміджу дошкільного навчального закладу, створення належних умов, який забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, реалізацію інтелектуальних, культурних, творчих можливостей дошкільників.

-Зміцнення матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу.

-Збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей.

-Підвищення фахової майстерності працівників.

-Співпраця сім’ї та ДНЗ з питань організації освітнього процесу дітей.

-Оновлення змісту, форм, методів і засобів навчання, виховання і розвитку дітей дошкільного віку відповідно до оновленого Базового компонента дошкільної освіти.

-Забезпечення соціальних гарантій отримання дошкільної освіти кожної дитини, яка закріплена по мікрорайону за закладом;

-Створення ефективної системи національного виховання, забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку кожної дитини;

-Забезпечення системного підвищення якості дошкільної освіти на інноваційній основі; створення сучасного психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу освітньо-виховного процесу

 

 

Річний план роботи закладу                                   ДИВИТИСЬ

Освітня програма ЗДО№45                                    ДИВИТИСЬ